Jumat, 15 Februari 2008

Rejimen Askar Wataniah [ 2 ]


Menjadi Pasukan Cadangan Kedua

Dalam perkembangannya pasukan Askar Wataniah telah membangun struktur pertama pasukan Siri 500 AW dengan mewujudkan rejimen-rejimen di setiap Negeri. Pada tahun 1997 Askar wataniah telah berkembang menambah 4 x Rejimen (MAT ke 353 pada 28 Julai 1996) secara 'ad-hoc' mulai 18 Agustus 1997 dengan menggunakan sumber Siri 500 AW sedia ada . Rejimen-rejimen tersebut adalah seperti berikut :Rej 513 AW -Sg Petani, Kedah. - Rej 514 AW - Bukit Beruang, Melaka. - Rej 515 AW -Jalan Ampang Kuala Lumpur. - Rej 516 AW - Tawau, Sabah.

Dalam Dokument Menteri Pertahanan Malaysia, bahwa Askar Wataniah terbagi kedalam beberapa Rejimen. Rejimen Askar Wataniah adalah pasukan cadangan di dalam Tentera Darat Malaysia. Dulu dikenal Pasukan Cadangan Tentera Darat. Rejimen Askar Wataniah adalah pasukan pertahanan paling akhir sekali dalam medan pertempuran. Dalam Resimen Askar Wataniah dikenal juga dengan Resimen Siri 500 Elemen ini merupakan elemen yang memainkan peranan sama seperti pasukan-pasukan infantri Angkatan Tetap. Terdapat sebanyak 12 Rejimen Siri 500 AW. Sebanyak tiga Batalion yang dikendalikan kapan saja di setiap rejimen. Dalam Resimen Siri 500 AW ada Elemen tempur, bantuan tempur, bantuan kemanusiaan, elemen pakar, PALAPES, dan elemen PARA. Pasukan dikhususkan untuk cadangan latih. Elemen tempur merupakan pasukan sementara. Setiap perwakilan ada 1 komandan askar wataniah (tempur). Elemen bantuan tempur, elemen pakar dan bantuan kemanusiaan adalah wataniah kesemuanya itu masuk kedalam komando rejimen masing masing. Setiap Komando rejimen ada wataniah nya sendiri kecuali Rejimen Askar Melayu (RAMD), Rejimen Renjer Diraja (RRD), Komando Agama Angkatan Tentera (KAGAT) Group Gerak Khas (GGK) dan Pasukan Udara Tentera Darat (PUTD). Elemen pakar adalah bidang khusus tertentu di dalam wataniah. Contohnya. Pakar pelabuhan, pakar semboyan, pakar persediaan air, pakar stasiun dan elektrik. PALAPES (PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN) adalah pasukan melatih pembantu yang terdiri dari hak untuk dipekerjakan sebagai pegawai askar wataniah di Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Elemen PARA adalah wataniah di kalangan pasukan payung terjun. Pasukan Kerahan adalah Pasukan wataniah yang berkhidmat sepenuh masa. Tugasnya sama seperti pasukan tetap. Cawangan latih ialah pasukan yang melatih sekumpulan atau sesaorang untuk direkrutkan menjadi Askar Wataniah. Setiap briged ada 1 rejimaen Wataniah PARA. Setiap Pasukan wataniah dibawah pengurusan Rejimen Askar Wataniah (RAW), kecuali bantuan tempur. bantuan perkhidmatan dan elemen pakar. [koes/15/02/08]

Tidak ada komentar: